Главатарци

Село Главатарци се намира в Източните Родопи, на хълм вдаден между два ръкава на язовир Кърджали. Разположено е на 368 метра надморска височина. В продължение на хиляди години този Родопски край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук е имало селища обитавани от траки, елини, римляни, славяни, прабългари, византийци, латини и османски турци. Свидетелство, че и на мястото на днешното Главатарци е имало селищен живот още преди няколко хилядолетия, са откритите две делви при строежа на къщата. Те датират от II в.пр.н.е., когато тези области са били населявани от тракийското племе беси.
Най-старото познато име на селото, отрито в Речника на селищата и селищните имена в България от 1879-1987г., е Емир-оглар. През 1934г. с Указ на Цар Борис III всички селища в България, носещи турски имена, се преименуват и селото се нарича Главатари. По- късно през 1966г., има нови промени и то получава познатото днес име Главатарци.
До началото на 60-те години Главатарци е било добре развито село. Според преброяване от 1956г. в него има 50 домакинства, 41 сгради и 298 жители. За това спомага и близостта му със село Игловръх, само на 2км по надолу на брега на река Арда, където се намират кметството, училището, пощата и магазините. През периода 1957-1963 г. започва строежа на язовир Кърджали. Предвижда се водата да залее няколко села по поречието на река Арда, в това число и средищното село Игловръх. Сега, когато нивото на водата в язовира падне много, могат да се забележат останките от селските сгради.
Язовирът променя не само ландшафта на местността, но и живота на хората. Липсата на близкото средищно село кара много млади хора да се преселят в нарасналото село Енчец, или в град Кърджали, където има по-добри условия за живот. Населението застарява. Главният поминък на хората е отглеждането на добитък и тютюн. Къщите са изградени в характерния за този край стил-изцяло от камък и кирпичени тухли, а покривите–с каменни плочи /цигли/. Днес старият облик на селото е заменен от новото модерно строителство. Оскъдните останки на само една порутена къща и пресъхналата чешма под нея, напомнят за миналото на село Главатарци.
Начало на новото строителство в селото започва с построяването на вилата на Горско стопанство Кърджали през 1984г., когато в околността активно се залесяват склоновете на планината. Мястото е привлекателно с красотата и спокойствието си и скоро се появяват още няколко вили на семейства от близкия град Кърджали. През времето от 1989 до 1994г. селото почти обезлюдява. Но скоро, земята започва бързо да се изкупува, появяват се и първите хотели и къщи за гости и закипява нов живот, особено през летните месеци.
Село Главатарци вече е доста популярна дестинация за туризъм. Всеки отседнал в местата за настаняване в селото открива, че Главатарци е прекрасно място за почивка, за кратка спирка на туристите, решили за посетят историческите и природни забележителности в региона или за празненства по различни поводи.Невероятна е красотата, очарованието и уникалната самобитност на това планинско селище. Девствената природа, чистият въздух и невероятните пейзажи предразполагат всеки турист към една изпълнена със спокойствие и хармония почивка. Докоснете се до историята на едно старо Тракийско селище, която е жива и до днес...

 

Перперикон
"Перперикон" е археологически комплекс, голямо мегалитно светилище. Предполага се, че това е прочутото в древността светилище на Дионис на тракийското племе сатри, чиито жречески род били бесите. Перперикон се намира в Източните Родопи, на 15 км североизточно от гр. Кърджали. Площта му е около 12 кв.км. Разкопките там разкриват голям скален град, чиито разцвет е през римската епоха, макар историята му да започва няколко хилядолетия по-рано. Мощното развитие на култовите съоръжения на хълма през къснобронзовата и ранножелязната епоха създават от Перперикон едно грандиозно светилище. Именно великолепните находки дават възможност да се изкаже хипотезата, че точно на Перперикон се е намирало търсеното от цяло столетие прочуто в античността прорицалище на бог Дионис. Върху специален олтар се извършвал винено-огнен обред и според височината на пламъците се съдело за силата на предсказанието. Oще...
Татул
" Татул" се намира на 2 км западно от с. Нановица и на 15 км източно от Момчилград. Само на 200 м от селището, в местността Кая башъ, е един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи. За неговата точна датировка още се спори, тъй като се откриват материали от различни епохи. Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Централното и най-високо място на скалния връх, заема гроб с ориентация изток-запад, всечен в масивна канара, издялана като пресечена пирамида. На южната страна на величествената скала е издълбан друг подобен гроб, разположен в полусферична ниша. Нишата е покрита с арковиден издялан в камъка свод. Към двата гроба води изсечено в скалите тържествено стълбище, състоящо се от осем стъпала. По съседните канари са оформени култови площадки, стъпала към тях, ниши, системи от улеи и басейни за събиране на някаква течност. Смята се, че светилището е от ХІІ в пр.н.е. Татул освен светилище за пренасяне на жертви на древните тракийски божества съвсем сигурно е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето в определени дни от годината - в деня на зимното слънцестоене, например при изгрева си Слънцето е попадало на "мушката" на един специален скален процеп. За това подсказва и формата на най-високата част от мегалита – вдълбан полукръг наподобяващ изгряващо слънце. Oще...
Утроба
Пещерата "Вулвата" /Утроба/ представлява естествен хоризонтален процеп в скалата, дълбок 22 метра, който е бил допълнително изсечен от човешка ръка. Височината на дупката е 3 метра, а ширината - около 2,50 м. Вътре прониква достатъчно светлина. Цялата пещера е оформена буквално като женски полов орган. В далечината на дупката има издълбан олтар висок около 1,30 м, който е с формата на малките срамни устни. В центъра му е направена малка дупка, дълбока около 10 см и широка 5 см, която е изсечена леко настрани.Тунелът е с идеална ориентация юг-север, като входът му е от юг. На тавана му има специално направен процеп, през който точно в 12 ч всеки ден пада един слънчев лъч. Той се вижда в продължение на няколко минути, като постепенно се уголемява, движейки се към олтара. При нарастването си светлината добива формата на фалос.През август, когато пещерата е проучена за първи път лъча е бил около 2 метра. През февруари или началото на март обаче слънцето минава на такова ниво, че лъчът се уголемява до 22 м и влиза точно в дупката на олтара. Там слънчевият фалос се задържа с леко трептене минута-две. Това невероятно явление, символизира оплождане. Още...
Каменна сватба
Археологическия музей се намира в близост до центъра на града, до изходния път към гр. Хасково. Сградата е построена в началото на 20-те години на ХХ-ти век, по проект на проф. арх. Померянцев, преподавател в Художествената академия в Санкт Петербург. Както повечето музейни сгради в Българи и тази първоначалното е била създадена за друга цел. Идеята е била там да се помещава медресе (мюсюлманско духовно училище). Поради различните превратности на съдбата, това никога не се случва, но началният замисъл за функцията на сградата налагат нетипични, на пръв поглед, за нашите земи архитектурни решения. Доминиращи във фасадата са мароканските арки и детайли напомнящи архитектура на арабския свят. Поради уникалния си вид, сградата е обявена за паметник на културата с национално значение. Още...
Каменна сватба
Скалният феномен, наречен "Каменна сватба" , се намира до село Зимзелен, на няколко километра източно от Кърджали. Скалните образувания се простират на площ от около 40 декара и представляват наистина красива гледка.

Подобно на Скалните гъби до село Бели пласт, и тук причина за чудноватите форми е природата. Преди десетки милиони години в следствие на подводна вулканична дейност са се образували скалите – риолитови туфи. По-късно, след като морето се оттеглило, скалите били изложени на въздействието на дъжда, вятъра и слънцето и тези стихии оформили днешните им форми. Различни минерали в скалата са причина и за разнообразните цветове и нюанси.

Името на скалната група – Каменна сватба – е дадено заради няколко скални къса, оформящи една група, която, с извесно въображение, може да се оприличи на група хора. За този феномен са известни две легенди. Според първата сватбарите и младоженците били вкаменени от Бог, защото свекърът го ядосал с нечестивите си помисли към младата булка.

Втората легенда гласи, че имало старо народно поверие, че лицето на булката не трябвало да се вижда по време на сватбата. Но духнал силен вятър, отвял булото и лицето на младата жена било видяно от всички. За наказание природните сили наказали всички присъстващи и ги вкаменили. Още...
Моняк

В община Кърджали е и крепостта “Моняк” /”Мнеакос”/, край с. Широко поле, която е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите. Средновековната крепост “Моняк“ (Мнеакос) край с. Широко поле се намира на 4 км източно от Кърджали, със защитена площ над 50 дка. Състои се от две части.

Външната крепостна стена опасва хълма плътно от север. В западната част е разположен входът, с по една кула от двете страни. Северната е плътен трапецовиден бастион, а южната е била на няколко етажа, запазена днес на височина до 7.80 м. Стената продължава на юг, следвайки очертанията на терена, и достига до непроходим скален отвес с височина над 50 м.Най-високата южна част на платото е заето от цитадела с плътни трапецовидни бастиони по стените и вход, намиращ се приблизително по средата на северната стена. Общата защитена площ е около 50 дка. При проведените проучвания са локализирани и разчистени няколко сгради - една с квадратен план е разположена във вътрешността на цитаделата. Приземният етаж е вкопан в скалите и вероятно е служил за водохранилище.Още...

Карангил

Пещерата "КАРАНГИЛ" се намира във варовиковият масив под крепостта “Хисара”, на 15 минути пеша от центъра на с. Широко поле. Образувана във варовикови скали, триетажна, обитавана от различни видове прилепи и единствения в света паяк «Centromerusmilleri». Дължината й е 490 m; денивелацията: +15 m; надморската височина: 340 m. Това е триетажна и суха пещера, най-дългата в Източните Родопи. Първият етаж е с дължина 180 м. В него се навлиза от два вертикални входа, които са сравнително тесен. Преди повече от 40 години първият етаж е бил наводнен, но с течение на времето водата се е просмукала и изчезнала. Недалеч от него е най-голямата зала на пещерата. Тя е била дъно на подземно езеро, но при строежа на близката чешма водата се е просмукала и сега дъното е сухо. До втория етаж се стига след преодоляването с помощта на въже или стълба на 10-метров комин. Разположен е над първия етаж и е с размери – дължина над 65 м. и средна височина 2 м. Подът е покрит със скални отломки и прилепно гуано. Първият и вторият етаж са обитавани от прилепна колония. Третият етаж е трудно достижим, даже и с алпийска техника. Още...

Вишеград

Съвсем близо до Кърджали се намира най-добре запазеният средновековен замък в Родопите. Крепостта "Вишеград" е разположена на висок връх, на десния бряг на река Арда, в местността Харман кая. Това е древна тракийска крепост от ІV – Ів.Тя е охранявала разклонение на пътя от Адрианопол до филипопол към вътрешността на Родопите по долината на река Върбица.В добре запа­зената цитадела вероятно е резидирал управителят на средновековната област Ахридос. Под стените й е преми­нал отрядът на кръстоносците, воден от маршал Жофруа Вилардуен, а на левия бряг на р. Арда, под крепостта Мнеакос (Моняк), се е намирал лагерът, в който е избран Анри - вторият император на Латинската империя.В началото на 13 век Източните Родопи и районът около днешен Кърджали се превръщат в арена на военните действия с Латинската империя.През лятото на 1206 година разгромените кръстоносци успяват да се мобилизират и започват поход срещу предвожданата от цар Калоян българска войска. Те се движат по долината на река Арда и достигат богата и красива долина, над която се издигат внушителни крепости.Още...

Култовия комплекс с. Лисиците

Култовия комплекс с. Лисиците се намира на десния бряг на яз. "Студен кладенец". Най-удобният подход към него е през въжения мост над естествено стеснение на язовирното езеро в района на с. Широко поле, под крепостта “Моняк”.Стената на тракийската крепост (ІV-І век пр.Хр.) започва на около 200 м южно от селото в местността Чит кая (“чит” – дувар, зид; “кая” – скала, канара). Изградена е от камъни без спойка, прегражда северната достъпна част и опасва площ от 1200 кв.м. Не са извършвани организирани разкопки, поради което в крепостта няма регистрирани сгради и други съоръжения. Стената се забелязва трудно поради храстите и дърветата, които я прикриват. В околните скали са изсечени десетки скални ниши, някои от които са разрушени от времето. Забелязват се части от жертвеници, улеи, жлебове и др. съоръжения. Срещат се фрагменти от керамичен материал.Скалният венец е впечатляващ с уникалните си естествени образувания, наподобяващи пирамиди, гъби, фигури на животни и хора. От височината се разкрива изключителна гледка към водната площ на яз. “Студен кладенец”, гр. Кърджали и устието на река Върбица. Необезпокоявани от хората, в скалите обитават множество редки представители на орнитофауната. Забележка: Обектът е подходящ за туризъм. Няма близък достъп с кола. Пътят е през въжения мост, но е изключително красив.Още...

Средновековен мост с.Ненково

Средновековния мост при с.Ненково е изграден на р. Боровица, един от големите притоци на р. Арда. Намира се в близост до с. Ненково.Следва архитектурната традиция за времето си. Прави впечатление с внушителните си размери. Той е асиметричен, с пет свода с различна големина. Пътното платно е дълго 58 м. Част от моста е разрушена от буйните води на реката. В единия край е дострояван, но след повторно разрушаване в другия край вече е неизползваем.Мостът е подходящ за посещение в комбинация с други обекти в тази посока (пещерата “Утроба”, скалните ниши край селата Дъждовница и Ненково).

Стремски лабиринти

Античните рудници "Стремските лабиринти " се намират се в землището между селата Рани лист и Стремци. До нея се стига по утъпкана с камъни пътека, която стига до с.Сипей. Отгоре се забелязват входовете. В нея се намират много добре са запазени галерии на мини за добив на злато /III-I в.пр. Хр./ с обща дължина 460 м.. Галериите наподобяват лабиринт, откъдето идва и името им.Култът към бог Дионис е бил една от характерните особености на Родопите. Другата е добивът на злато и сребро, скъпоценните метали, на които древната планина е изключително богата.А един от най-големите рудници в античния свят се е намирал само на 2 км от Перперикон, до днешното с. Стремци.И днес посетителят остава изумен, влизайки през десетината запазени входа в достъпните сега на повече от 500 м галерии. Цял един хълм буквално е пробит с гъста мрежа от тунели. Още...

Скален прозорец

Природната забележителност "Скален прозорец" се намира в м. Големия дол на с. Костино, в район с изключителен ландшафт. Представлява естествена форма, образувана под въздействието на преминаващото под него буйно дере.Това е един великолепен скален мост, висящ във въздуха, подпрян от две колони с отрязано от всички страни платно.В недалечното геоложко минало колоните са били три, но природните сили са разделили платното между втората и третата колони и днес последната представлява голяма каменна гъба, чиято гугла е част от платното.Височината на моста е около 10 м, дължината 15 м. а ширината 7 м, дебелината на платното е 1,5 м. Трите колони са еднакво високи, изградени от масивни зелени вулканични туфи, без наслояване.Платното е бяло, изваяно от тънкослойни бели варовици, много устойчиви на ерозионните процеси. Това е причината то да стърчи над колоните. Скалният прозорец е формиран едновременно с Каменната сватба и Каменните гъби, като е образуван от сходни материали и по подобен начин.Обявен е за защитен природен обект със Заповед № 415/12.06.1979 г. и заема площ от 2 дка.Още...

Юмрук скала

Защитената местност "Юмрук скала" е обявена по предложение на БДЗП за защитена територия със Заповед No.569/31.10.2000 г.с цели на обявяване:

  • Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. чер ен щъркел, египедски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, блоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник,
  • Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела зидарка и др.
  • Опазване на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати.

Защитената местност е с площ 346 ха и включва още ксеротермни дъбови гори, храсталаци от драка и келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества.Районът е от изключително значение за опазването на орнитофауната.Тук е едно от гнездовищата на белоглавите лешояди, използвано периодично през годините.Още...

Свети Йоан Подром

Малко са градовете в България, които притежават реставриран манастирски комплекс. Средновековният манастирски комплекс “Свети Йоан Продром” е основан през 6 – 8 век.В началото на 9 в. е имало изграден укрепен манастир на мястото на малка църква, приела мощите на църковен деец. Той е бил средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично атонски стил.В него през 1998г. се открива уникална гробница, съхранила мощите на високопоставен епископ и части от златовезания текстил на епископските одежди от 13 – 14 век. Това го превръща в ценност със световно значение.Забележителното в този комплекс са трите храма и двете гробници. В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира, той се е отличавал с уникална структура. Изградена е нова крепостна стена, с квадратни кули в четирите краища и средата на стените. На изток от голямата триабсидна конхална църква се е намирал дворецът на игумена – епископ на епископията Ахридос.От оловните печати, открити в административния център Перперикон, са известни имената на трима епископи – Тома, Константин и Евстатик. В началото на 13 век притворът от запад е превърнат в крипта.Още...