с. Главатарци, №1, общ. Кърджали +359889 528 420, +359888 627 563 betula_04@yahoo.com
Археологически музей „Кърджали“

Археологически музей „Кърджали“

Археологически музей „Кърджали“ Археологически музей „Кърджали“ се намира в близост до центъра на град Кърджали, до изходния път към гр. Хасково. Сградата е построена в началото на 20-те години на ХХ-ти век, по проект на проф. арх. Померянцев,...
Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”

Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”

Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром” Малко са градовете в България, които притежават реставриран манастирски комплекс. Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром” е основан през 6 – 8 век.В началото на 9 в. е имало изграден укрепен манастир на мястото на малка...
Местност „Юмрук скала“

Местност „Юмрук скала“

Защитената местност „Юмрук скала“ Защитена местност „Юмрук скала“ се намира на северния бряг на язовир Студен кладенец, горе-долу по средата на язовира. Обявена е по предложение на БДЗП за защитена територия със Заповед No.569/31.10.2000 г.с...
Природна забележителност „Скален прозорец“

Природна забележителност „Скален прозорец“

Природна забележителност „Скален прозорец“ Природна забележителност „Скален прозорец“ се намира край село Костино, на 16 км северозападно от град Кърджали. Заема площ от 2 дка в района на Големия Костински дол, в близост до селата Крушка и...
Рудници „Стремски лабиринти“

Рудници „Стремски лабиринти“

Рудници „Стремски лабиринти“ Рудници „Стремски лабиринти“ се намират в землището между селата Рани лист и Стремци в Източните Родопи. До там се стига по утъпкана с камъни пътека, която стига до с. Сипей. Отгоре се забелязват входовете.  В нея...
Римски мост край с.Ненково

Римски мост край с.Ненково

Римски мост край с.Ненково В античността и средновековието през Източните Родопи преминават множество пътища. Пътните артерии са прокарвани по поречието на буйни планински реки. Покрай реките Арда и Боровица пътищата свързвали Филипопол и Одрин. В годините на разцвета...
Телефон
+359889528420
+359888627563
Адрес

с. Главатарци, №1, общ. Кърджали

Email

betula_04@yahoo.com