с. Главатарци, №1, общ. Кърджали +359889 528 420, +359888 627 563 betula_04@yahoo.com

Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром”

Малко са градовете в България, които притежават реставриран манастирски комплекс. Манастирски комплекс “Свети Йоан Продром” е основан през 6 – 8 век.В началото на 9 в. е имало изграден укрепен манастир на мястото на малка църква, приела мощите на църковен деец. Той е бил средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично атонски стил.В него през 1998г. се открива уникална гробница, съхранила мощите на високопоставен епископ и части от златовезания текстил на епископските одежди от 13 – 14 век. Това го превръща в ценност със световно значение.Забележителното в този комплекс са трите храма и двете гробници. В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира, той се е отличавал с уникална структура. Изградена е нова крепостна стена, с квадратни кули в четирите краища и средата на стените. На изток от голямата триабсидна конхална църква се е намирал дворецът на игумена – епископ на епископията Ахридос.

Кратка История

От оловните печати, открити в административния център Перперикон, са известни имената на трима епископи – Тома, Константин и Евстатик. В началото на 13 век притворът от запад е превърнат в крипта.След поредния набег е преизписана южната конха, върху която зографът е оставил думите – “аз, Добромир, писах в светия Продром”. Манастирът преживява моменти на възход и нападения. Животът в него затихва в края на 14 век, но паметта за него се запазва до началото на новото столетие. Четири­ъгълна крепостна стена с пет кули, триабсидна, трикорабна кръстокуполна църква /10-14 век / със запазена частично стенопис.

В самият й план е вграден символът на християнството – кръстът. Храмът “Св.Йоан Продром” като архитектура е следвал пряко католикона “Св. Атанасий”.През 2000-та година възстановената църква, след 600 години мълчание, отново огласи с камбанен звън Кърджали. Включен е в 100те национални туристически обекта на Република България. Към Манастира се проявява постоянен туристически интерес, но точна статистика за посещенията не се води. Прочети още…

Туризъм

Телефон
+359889528420
+359888627563
Адрес

с. Главатарци, №1, общ. Кърджали

Email

betula_04@yahoo.com